| דף הבית | אודות | עורכי דין | תחומי עיסוק | מאמרים | פרסומים | מפת אתר | צור קשר |    | English |
 

מאמרים >

 
 
 

אחריותו של המשלח הבינלאומי לפי הדין הגרמני

שלא כמו בישראל, אחריותו המשפטית של המשלח הבינלאומי בגרמניה מוסדרת בחקיקה- הקוד המסחרי הגרמני. לאחרונה פורסמו שני פסקי דין שדנו באחריות המשלח הבינלאומי המספק שירותי הובלה משולבת, לפי הדין הגרמני.

במקרה אחד, משלח בינלאומי לקח על עצמו אחריות כמוביל חוזי לבצע הובלה משולבת של מכונות דפוס בשתי יחידות אריזה, מגרמניה לוירג’יניה, ארה"ב, דרך הים, ומשם לצפון קרוליינה ע"ג משאית בהובלה יבשתית. לפני תחילת ההובלה הימית, יחידות האריזה הועמסו על גבי טריילרים מיוחדים המיועדים להובלת מטענים כבדים. עם הגעת האנייה לוירג’יניה, הטריילרים הועברו לשטח הטרמינל בנמל לצורך העמסת יחידות האריזה על גבי המשאית והמשך ההובלה היבשתית. בזמן העמסת יחידות האריזה על גבי המשאית, בשטח הטרמינל, נגרם למטען נזק בסך של כ- 240,000 יורו. המשלח הבינלאומי טען כי הנזק אירע במהלך קטע הובלה השייך לחלק משלב ההובלה הימי ולכן אחריותו מוגבלת ל- 2 SDR לק"ג (בהתאם להגבלת האחריות החלה על מובילים ימיים לפי הדין הגרמני). בית המשפט האזורי בהמבורג חשב אחרת. בית המשפט קבע כי העברת הטריילרים מהאנייה לטרמינל, שהיה במרחק של כמה מאות מטרים משם, והטיפול בטריילרים לצורך העמסת יחידות האריזה הכבדות על גבי המשאית לא היוו חלק מקטע ההובלה הימי אלא היוו קטע הובלה עצמאי במסגרת ההובלה המשולבת שבאחריות המשלח הבינלאומי. לפיכך, בית המשפט חייב את המשלח הבינלאומי באחריות בהתאם להגבלת אחריותו לפי הדין הגרמני בהתאם לנסיבות העניין, בסך של 8.33 SDR לק"ג. בית המשפט הפדראלי העליון בגרמניה הפך את פסק הדין וקבע כי פעולת העברת הטריילרים מהאנייה לטרמינל, שהיה במרחק של כמה מאות מטרים, אינה מנותקת מקטע ההובלה הימי. יחד עם זאת, בית המשפט העליון לא שינה את הגבלת האחריות וקבע כי בנסיבות בהן הנזק אירע בעת העמסת יחידות האריזה על גבי המשאית, לצורך ביצוע ההובלה היבשתית, אחריות המשלח הבינלאומי כפופה בהתאם למגבלת האחריות החלה על קטע ההובלה היבשתית.

במקרה שני, משלח בינלאומי לקח על עצמו כמוביל חוזי ביצוע הובלה משולבת של מעבדה גיאו פיסיקלית במכולת 30 רגל מיוחדת, מתוניסיה לגנואה, איטליה, דרך הים, ומשם על גבי משאית, בהובלה יבשתית, לגרמניה. בית משפט הפדראלי העליון בגרמניה קבע כי קטע ההובלה הימי במסגרת ההובלה המשולבת, הסתיים רק עם הטענת המכולה על גבי הנגרר של המוביל היבשתי בטרמינל בגנואה ועל כן, אחריותו של המשלח הבינלאומי מוגבלת ל- 2 SDR לק"ג (גבול אחריות המוביל הימי לפי הדין הגרמני). בית המשפט דחה את הטענה כי הפעולות שבוצעו בקשר למטען בטרמינל בגנואה מהוות קטע הובלה עצמאי של ההובלה המשולבת וקבע כי פעולת הפריקה מהאנייה, אחסנה וטיפול במטען בטרמינל הם מאפיינים של הובלה ימית בינלאומית מודרנית באמצעות מכולות.

בשני המקרים המפורטים לעיל, בתי המשפט בגרמניה פסקו כי הטיפול במטען בטרמינל בנמל הימי אינו מהווה קטע עצמאי במסגרת ההובלה המשולבת, אלא מהווה חלק מקטע ההובלה הימי. יחד עם זאת, במקרה הראשון נקבע כי העמסת המטען על גבי אמצעי ההובלה הבא מהווה את התחלתו של קטע ההובלה הבא במסגרת ההובלה המשולבת ובמקרה שהנזק מתרחש בשלב זה, אחריותו של המשלח הבינלאומי תהיה מוגבלת בהתאם להגבלת האחריות החלה על קטע ההובלה הבא. לדעתנו, תוצאה זו אמנם הגיונית בנסיבות המקרה, אך יכולה להוביל, בנסיבות אחרות, לחוסר וודאות. לדוגמא, במקרה של נזק למכולה בעת מסירה ישירה באמצעות מנוף מהאנייה ישירות למשאית. לא הגיוני לשייך פעולה זו דווקא לקטע ההובלה הימי ולא לקטע ההובלה היבשתי?

מעמדו המשפטי של המשלח הבינלאומי בגרמניה ברור הרבה יותר מאשר מעמדו של המשלח בדין הישראלי. בעוד שבארץ אין חקיקה המסדירה את חובותיו וזכויותיו של המשלח הבינלאומי בכובעיו השונים ואין וודאות משפטית בנוגע לאחריותו המשפטית, המצב בגרמניה שונה. לדעתנו, הקוד הגרמני הפדראלי - מסחרי Handelsgestz buch מבחין בין חובות המשלח הבינלאומי כסוכן לבין אלה כמוביל חוזי- Principal. החובות המקצועיות של המשלח הבינלאומי כסוכן מתבטאות בבחירה מתאימה של המוביל ובתאומים השונים. הובלת הסחורה אינה במסגרת תפקידו של המשלח הפועל כסוכן ומכאן שהוא אינו אחראי על אובדן הסחורה ולנזקים שנגרמו לה במהלך הובלתה. מאידך, הקוד הגרמני קובע כי המשלח רשאי לבצע בעצמו את שילוח הסחורה, ובמקרה זה יקבל הוא על עצמו את כל הזכויות והחובות של מוביל. בנוטלו את החיוב לבצע ההובלה הפך המשלח למוביל הזכאי לזכויות המוקנות למוביל ובכלל זה ניתן לראותו כמוגן בהגבלת האחריות ממנה נהנים המובילים בפועל עפ"י האמנות הבינ"ל. מקום שהמשלח פועל כסוכן, היחסים בינו למוביל בפועל נקבעים על פי ההוראות של חוזה ההובלה.

על רקע הנ"ל ניתן בהחלט לומר כי הדין הגרמני מבחין בהבחנה יחסית ברורה בין תפקידיו של המשלח הבינלאומי כסוכן לבין תפקידו כמוביל חוזי. כלומר, מקום שהמשלח הבינלאומי נוטל על עצמו בחוזה חבות של המוביל תחולנה עליו הוראות ההסכם שביניהם.

ארגון המשלחים הגרמני הלך עקב בצד אגודל בעקבות ההוראות הנ"ל ופרסם את התנאים הסטנדרטיים למשלחים הגרמניים ("The ADSp Conditions"). מכוח הוראת סעיף 52 לתנאים הנ"ל, מקום שהמשלח הגרמני לא נוטל על עצמו חבות כמוביל, כל חובתו כסוכן מצטמצמת, אם הוא עצמו לא התרשל במילוי תפקידו, בהעדר הסכם שונה ביניהם בהסבת זכויות התביעה ללקוח כנגד המוביל בפועל. 

עו"ד רועי גלעד

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית.
המחברים ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים

 

מיהו ה- NVOCC?
הבטחת אשראי המשלח הבינלאומי בערבות בעלים
Shipment was not dispached- Exporter is suing for damages
המשלוח לא נשלח- היצואן תובע את נזקיו
המדינה מנעה שחרור משלוח וחוייבה בפיצוי היבואן
האם רשאי מוביל אווירי לסרב להטיס מטענים
The nature of the Air carfo Fuel Surcharge
מהותו של חיוב הדלק בהובלה אווירית
בית המשפט: המשלח אינו אחראי לנזקי תוצרת חקלאית ביצוא- מאמר מיום 12.3.13
חיוב בכופר בגין הפרת פקודת היבוא והיצוא-עליית מדרגה- מאמר מיום 15.2.13
כשמדובר בתובע פלשתיני לא מגלים בתי משפט בישראל אחידות
נמל אשדוד יחזיר לסוכן מכס אגרות שנגבו לאחר שחרור טובין
Manager of Customs Brokerage Firm Held Personally Liable for Importer’s Damages
The court: an Israeli forwarder must compensate a Spanish forwarder for having released goods otherwise than against a bill of lading
The court rejected a lawsuit brought against a customs agent who had delivered the cargo to a third party which presented the original bills of lading
"סימני דרך" בדיני סימני מסחר
The District Court: Ship agents and customs agents are liable for the release of cargo without an original bill of lading
Court: An Israeli forwarder who acted as an agent coordinating the importation of shipment from England is liable for the loss of the shipment
The Court Ruled on a Customs Broker’s Liability for Opening a Letter of Credit on behalf of an Importer
Court: cargo terminal is entitled to the protection of the Warsaw Convention in its capacity as an airline agent
בית המשפט: חב’ הבלדרות זכאית להגבלת אחריות לפי שטר המטען בגין אובדן במהלך הובלה יבשתית
בית המשפט: מסוף מטענים זכאי להגנות אמנת וורשה בהיותו סוכן חברת התעופה
מי אחראי לחוסר במטען?
בית המשפט חייב משלח ישראלי בגין אובדן משלוח באנגליה
בית המשפט אישר פסק בורר המחייב חברת שילוח לשלם בגין שירותי second
פסק דין חדשני- המשלח הבינלאומי זכאי להגנות של מוביל אווירי כולל תקופת התיישנות מקוצרת
החלטה חדשה: הנטל להוכיח שטובין מיובאים הם מזוייפים מוטל על בעל זכויות הקנין הרוחני, גם בהליך של תביעה להחזרת התפוס
היבטים משפטיים ופרקטיים של "אימות מקור" לטובין שיובאו לישראל בפטור ממכס על פי הסכם הסחר החופשי עם האיחוד האירופי
בית המשפט המחוזי: לא ניתן לבצע "קיצור דרך דיוני" ולחסוך באגרת בית משפט ע"י הגשת תביעה לפסק דין הצהרתי כנגד המכס, כשניתן להגיש תביעה כספית
המכס ביטל את "נוהל משלוח קטן" המתייחס לטובין החשודים כמפרים זכויות קנין רוחני
סוכן המכס טעה - היבואן (ולא סוכן המכס) ישלם
אם לא נשלל מחיר העיסקה בפועל– ייקבע ערך הטובין לצרכי מכס על פיו ולא על פי מבחן אחר
הבנק התרשל בבדיקת התאמת המסמכים בעסקת אשראי דוקומנטארי
אין חבות בתשלום דמי תיווך ללא חתימה על הזמנת שירותי תיווך
למי שייכים הפסלים שנמכרו על ידי המכס כסחורה בלתי נתבעת
אחריות המוביל הימי למכולה שסופקה על ידו
Limits of Custom Agents Liability towards the Customer
A glance on the Israeli Freight Forwarding Market 2008
Contractual Framework for International freight Forwarding Services
Liability of International Freight Forwarders- Principles for the imposition of liability and ways of minimising damages
אמנת התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי
חיוב משלחים וסוכני מכס בתשלום השתתפות עצמית בביטוחי אחריות מקצועית
אחריותו של המוביל הימי למטען המתואר בשטר המטען
אחריותו המורחבת של סוכן המכס
המשלוח לא הגיע ארצה- התביעה נגד המשלח הבינלאומי נדחתה
בית המשפט: שאלת החלת אמנת וורשה על משלח בינלאומי מצריכה בירור עובדתי
כללי רוטרדם 2009- מנקודת מבטם של המשלחים הישראליים
החלת הגנות מוביל אווירי לסוכן שילוח
הפיקוח הפרלמנטרי על הטלת מיסים עקיפים
התיישנות תביעה נגד משלח בינלאומי
התיישנות תביעה נגד משלח בינלאומי- רשימה שניה
נוהל התור התפעולי בנמלי ישראל- "כל הקודם זוכה"
החזר מס ששולם ביתר- הצורך בתיקון חקיקה
תכליתו של הישבון מסי יבוא
האם פטור מסוף מטענים מאחריות לנזקי מטענים שנמסרים לו?
כללי סיווג טובין
מי אחראי לטעינת המטען על האנייה, סידורו ופריקתו?
מתי אחריותו של מוביל אווירי לא תהיה מוגבלת
ביטוח מטענים בפוליסה פתוחה
מתי מתחילה תקופת ההתיישנות כשהמטען לא נמסר?
ביטוח משנה (Re- insurance)
Himalaya Clause
הגבלת אחריות בהובלה משולבת
היבואן ישלם פעמיים
משלח ישראלי יפצה משלח ספרדי בגין שחרור סחורה שלא כנגד שטר מטען
האם למשלח הבינלאומי מוקנות ההגנות של המוביל הימי?
בית משפט דחה תביעה נגד סוכן מכס בגין נזק למטען
סוגיות בעסקאות מכר בינלאומי
בית המשפט השלום: המשלח זכאי להגנות המוביל הימי
מי אחראי לשלם לחברת השילוח?
אחריות סוכן המכס כלפי הלקוח בהקשר למסמכי היבוא
ביה"ד צמצם המגבלות על ניידות עובדים בתחום השילוח והעמילות
אחריותו של המשלח הבינלאומי לפי הדין הגרמני
מישהו נתן לך חבילה להעביר?
בית משפט דחה תביעה כנגד סוכן מכס שמסר המטען לשלוח של בעלת המטען
חיוב משלח זר בהפקדת ערובה כתנאי לשמיעת תביעתו בבית משפט
המכס ביטל את "נוהל משלוח קטן"
הרחבת זכות העיכבון והשלכותיה על חברות שילוח בינלאומי ונותני שירותים לוגיסטיים
שימוש בהמחאות פתוחות לפדיון פקודת מסירה למטענים
מי אחראי להובלת המטען ממסוף ממ"ן למטוס?
אחריות המשלח הבינלאומי כוללת גם ניהול ופיקוח על תהליך ההובלה
ערך הטובין לצרכי מכס נקבע על פי מחיר העסקה בפועל
התמודדות המשלח הבינלאומי עם החיוב בדמי השהיית מכולות- לקחי ארגון המשלחים האוסטרלי
חובת זהירות של עמיל המכס
אחריות המשלח הבינלאומי- עקרונות הטלת אחריות ודרכי הקטנת סיכון
אחריות חברת אבטחה לנזקי מטענים
שימוש במסמכי הובלה בלתי סחירים
מה לעשות כשמוסרים לך תביעה עבור נתבע מחו"ל
החלת מגבלות אחריות על משלחים בינלאומיים
תשלום פרמיות "גיל יתר" בגין שימוש באוניות ישנות
חוק שירותי הובלה- תיקון מס´ 2 משנת 2005
יחסים משפטיים בין חברות שילוח בינלאומי
דברים שחשוב לדעת על ביטוח מטענים
שאלות ותשובות בסחר הבינלאומי
חובת החזרת המכולה ותשלום דמי השהייה- טעונים הסכמה עם הלקוח
כיצד יכול המשלח הבינלאומי להבטיח את האשראי הניתן ללקוחותיו
טעותו של סוכן המכס בסיווג הטובין והשלכותיה על חבות הנישום
אחריות המוביל היבשתי למטען שנגנב
סוגיות משפטיות בתחום הימי, אווירי והשילוח הבינלאומי
סוגיות בתחום הימי, אווירי והשילוח הבינלאומי- סקירה שניה
מעמדו המשפטי של המשלח הבינלאומי בעקבות פסיקתו של בית הדין לחוזים אחידים
תפקידיו השונים של המשלח הבינלאומי והמשמעויות הנגזרות מכך
מהי תקופת ההתיישנות בתביעת תחלוף נגד מוביל ימי
     
| תנאי שימוש באתר |
.Grossman Singer Gilad & Co - Law Offices   גרוסמן זינגר גלעד ושות' - משרד עורכי דין
דרך השלום 53 (מגדל הורד), גבעתיים 53454.   טל': 03-7331599 פקס: 03-7331598 דוא"ל: office@grossmanlaw.co.il
53 Hashalom Road (Havered Tower) Givatayim 53454, Israel.  Tel: 972 3 7331599   Fax: 972 3 7331598